NOVINKY 2022 Pro více info klikněte zde.

AKCE DO 31.3.2023 4+1ZDARMA ZDE 

AKCE SETY DO 31.3.2023 (-40%) ZDE

Sousledné a nesousledné frézování

Současná praxe při frézovacích operacích upřednostňuje výhradně sousledné frézování. Nesousledné frézování však poskytuje nepřekonatelný třískový výkon.

Frézování nesousedné, které je spjato se starými konvenčními stroji je v dnešní technologii považováno téměř za sprosté slovo. Jeho skutečné nevýhody jsou např. horší kvalita povrchu,  větší hlučnost a větší odpor při zařezávání do nulové tloušky třísky při malých ae. Zato při hrubování dosahuje nesousledné frézování větší produktivity a málo známý je i  pozitivní efekt menšího zařezávání frézy na vstupu do drážky. Ukážeme čím je toho dosaženo.

 

 

 

Při sousledném frézování platí praktické pravidlo o maximální šířce záběru s tím, že ae je menší nebo rovno 75% D frézy.
Důvodem je riskantní oblast (červené pásmo) kde ostrý a nestabilní "jazyk" materiálu je častým zdrojem vyštipování břitu

Při nesousledném frézování neplatí omezení 75% ae ale pouze velikost sražení na čele frézy, takže lze řádkovat v šířce záběru ae=95% D frézy.

 

 

Pokud porovnáváme silové poměry působící na frézu při různém smyslu obrábění, získáme další argument ve prospěch nesousledného obrábění. Týká se problematiky velikosti odpružování fréz při vjezdu a výjezdu frézy. Viz následující silová situace. 

 

Při nesousledném frézování je významná síla odporu proti posuvu Fo, protože fréza je nucena se zařezávat do nulové tlouštky třísky, takže se nejprve odtlačuje až se zařízne. Síly Fo a Fz se vzájemně odečítají, Výsledná síla Fv je poměrně malá a působí směrem do materiálu.

 

 

 

Při sousledném frézování je odpor proti posuvu Fo menší než u nesousledného, protože fréza se snadněje zařízne. Síly Fz a Fo se však sčítají, takže výsledná síla Fv je větší než u nesousledného frézování. Působí směrem ven z materiálu.

Fo... odpor proti posuvu
Fz... hlavní řezná síla
Fv... výsledná síla

 

 

Porovnání produktivity sousledného a nesousledného frézování - sousledné frézování metodou HPC proti nesouslednému "loupacímu" frézování je obsahem tohoto videa.