NOVINKY 2022 Pro více info klikněte zde.

AKCE DO 31.3.2023 4+1ZDARMA ZDE 

AKCE SETY DO 31.3.2023 (-40%) ZDE

Skřípnutí třísky při frézování vícepatrové kapsy

Při frézování na několik vrstev dochází v některých případech k vylamování břitu na obvodu, v určité vzdálenosti od čela.

 

Hluboké kapsy: Frézování probíhá ve dvou a více vrstvách

 

 

 

Problém: Vylamování břitu na šroubovici - frézu již není možné použít pro frézování obvodem ani znovu naostřit.

 

 

 Příklad
 

Obdélníková kapsa se zaoblenými rohy. Pro zanořování frézy je vyvrtán otvor

 

 

 
  • Při frézování první vrstvy dochází jen k běžnému opotřebení řezné hrany, bez ohledu na zvolený směr frézování - sousledně/nesousledně.
 

 

 

Při nesousledném frézování druhé a dalších vrstev tříska opouští drážku a vyletuje do prostoru, nedochází k vylamování břitu

 

 

 

Při sousledném frézování druhé a dalších vrstev, těsně před dokončením záběru každého zubu, kdy tříska má opustit zubovou mezeru, může být vtažena mezi břit a obrobek, zaklíněna a způsobit vylamování břitu. 

 

 

 

Tato fréza pracovala opakovaně při relativně malé hloubce ap (d=16, ap=5). Místo vylámání zubu odpovídá místu, kde třísky vystupují z řezu a zaklínily se mezi stěnu obrobku.

 

 

Pro frézovní druhé a dalších vrstev  v kapsách u materiálů s malým stupněm pěchování třísky a tedy její větší šířkou vyplnující celou zubovou mezeru (inconel) je vhodné používat NESOUSLEDNÉ frézování.