NOVINKY 2022 Pro více info klikněte zde.

AKCE DO 31.3.2023 4+1ZDARMA ZDE 

AKCE SETY DO 31.3.2023 (-40%) ZDE

Odpružení frézy

K odpružení frézy dojde při frézování drážky i jednostranného osazení.

Frézování se značnou hloubkou záběru, vedle významných ekonomických výhod pro zákazníka, přináší s sebou také dvě určité nevýhody:

  1. Významný sklon k vytahování stopkové frézy z kleštinového uínače během obrábění a tím zařezávání do dna drážky. Řešením je pevnostní upínač nebo weldon. 
  2. Problém druhý-nepřímost obrobené plochy v důsledku odpružení frézy- je podrobně popsán dále. K odpružení frézy dojde při frézování drážky i jednostranného osazení.
 Typická odchylka tvaru frézované drážky 
 

Na začátku drážky není odchylka patrná, ale fréza se již nachází mimo teoretickou dráhu.

 

 

 

Ochylka tvaru je zřetelně vidět na výstupu frézy z materiálu, při opuštění drážky

 
 
princip vzniku odchylky
 

V důsledku odpružení frézy při vstupu je frézovaná plocha mírně odkoněná od osy vřetene. Tato poloha zůstává po celou délku frézování až do výjezdu a není příliš patrná. Významově horší je situace při výjezdu z materiálu. Jakmile obvod frézy prořízne konec obrobku, dojde ke snížení radiálních sil a v důsledku toho se odpružená fréza vrátí do osy vřetene. Tento pohyb do boku probíhá v délce rovné poloměru frézy a zanechá zde viditelné zakřivení plochy. S tím je třeba počítat. 

 
 
Frézování osazení

U jednostranného osazení má zásadní vliv, jestli frézování je sousledné nebo nesousledné.

 

Při nesousledném frézování je významná síla odporu proti posuvu Fo, protože fréza je nucena se zařezávat do nulové tlouštky třísky, takže se nejprve odtlačuje až se zařízne. Síly Fo a Fz se vzájemně odečítají, Výsledná síla Fv je poměrně malá a působí směrem do materiálu.

 

 

 

Při sousledném frézování je odpor proti posuvu Fo menší než u nesousledného, protože fréza se snadněje zařízne. Síly Fz a Fo se však sčítají, takže výsledná síla Fv je větší než u nesousledného frézování. Působí směrem ven z materiálu.

Fo... odpor proti posuvu
Fz... hlavní řezná síla
Fv... výsledná síla

 

 

Chyba tvaru plochy při nesousledném frézování
 

 

 
 
Chyba tvaru plochy při sousledném frézování