NOVINKA "FRÉZA ROKU 2023" Pro více info klikněte zde.

                    "F8623, F8624 JET" PRO VÍCE INFO KLIKNĚTE ZDE.

Frézy pro hluboké operace: TurboJet

Frézy TurboJet se stopkou tvořenou "šnekovým dopravníkem" jsou určeny pro operace, kde se stopka frézy pohybuje podél stěny nebo v drážce a hrozí zaklínění třísky. Frézy jsou omezeny štíhlostním poměrem 6xD.

  • hluboké drážky (uzavřené nebo otevřené)
  • vypichování jádra
  • frézování otvorů (nejmenší frézovatelný průměr je 1,4 násobkem průměru frézy), hloubka max. 6x průměr frézy.

 

 

Frézování s prodlouženou šroubovicí na celou hloubku drážky při řádkování po malých záběrech ap sice nedovolí zaklínění třísky ale většinou za tu cenu, že vtaženou třísku opakovaně překrojí (recutting) a s vysokou pravděpodobností dojde k vyštípnutí břitu. Navíc nevýhodně zeslabuje jádro frézy.

 

 

 

 

Stejně tak i válcový odlehčený krček v řádu desetin mm. může třísku trvale vtáhnout do vzniklého prostoru a vyklonit částečně frézu, čímž vytváří prostor pro vtažení silnějších třísek až do momentu zaříznutí čela frézy do stěny drážky a tím její zlomení.

 

 

 

 

Významějším zeslabením jádra se odstraní nebezpečí zaklínění třísky, ale zároveň rapidně klesá stabilita frézy a dovolené vyložení (hloubka frézování).

 

 

 

 

TurboJet tyto nedostatky odstraňuje: umožňuje BEZPEČNÉ vypichování otvorů na jádro i do velké hloubky (6xD)
Fréza TurboJet je pěti-břitá, rychloposuvová fréza, která umožňuje odebírat materiál pouze svou čelní plochou s výhodou převažujících axiálních (neškodných) řezných sil. Stopka TurboJetu je maximálně robusní, protože není zeslabena drážkami, fréza je tím velmi stabilní až do štíhlostního poměru L/D=6.
Šroubový dopravník TurboJetu vylučuje možnost zaklínění třísky.

 

 

 

Vypichování jádra

Postupně je vytlačena a prostřižena poslední vrstva spojující jádro s obrobkem. Fréza si pomocí šroubového dopravníku přizvedává jádro aby se nevzpříčilo. Jádro propadává až po úplném odfrézování spojovací vrstvy.
Pro poklesnutí jádra je třeba zajistit alespoň minimální prostor cca 1-2mm.
Pokud se operace provádí na strojích s vodorovnými vřeteny není možné frézovat až do odělení jádra, ale ponechá se tenká blána, a jádro se poté vyklepne.